Araştırma Görevlileri
Araş. Gör. Dr. Figen UZAR ÖZDEMİR
Görevi: : Genel Sosyoloji ve Metodoloji Ana Bilim Dalı
Telefon: : 0 372 291 1371
E - Posta : figen.uozdemirbeun.edu.tr
Araş. Gör. Atilla BARUTÇU
Görevi: : Genel Sosyoloji ve Metodoloji Ana Bilim Dalı
Telefon: : 0 372 291 1371
E - Posta : atikbaruthotmail.com
Araş. Gör. Evrim YILMAZ
Görevi: : Uygulamalı Sosyoloji Ana Bilim Dalı
Telefon: : 0 372 291 1371
E - Posta : evrimdirhotmail.com
Araş. Gör. Funda SÖNMEZ ÖĞÜTLE
Görevi: : Toplumsal Yapı ve Değişme Ana Bilim Dalı
Telefon: : 0 372 291 1404
E - Posta: : fundasonmezzgmail.com
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin