Öğretim Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Erdem DİRİMEŞE
Görevi: : Bölüm Başkanı, Uygulamalı Sosyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı
Telefon: : 0 372 291 1133
E - Posta : erdemdirimesegmail.com
Doç. Dr. Ayça DEMİR 
Görevi: : Genel Sosyoloji ve Metodoloji Ana Bilim Dalı Başkanı
Telefon: : 0 372 291 1779
E - Posta : gurdalaycagmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Hasan SANKIR
Görevi: : Bölüm Başkanı Yardımcısı, Genel Sosyoloji ve Metodoloji Ana Bilim Dalı
Telefon: : 0 372 291 1406
E - Posta : hsankirgmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem SANKIR
Görevi: : Bölüm Başkanı Yardımcısı, Toplumsal Yapı ve Değişme Ana Bilim Dalı Başkanı
Telefon: : 0 372 291 1369
E - Posta: : sankirsbnm@gmail.com
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin